28/10/10

από πάντα όμως...

Σαν να ζούσες μέσα μου πάντα...να ήσουν πάντα εδώ...

(Balloongirl)