27/10/10

χασμουρητό

Πειράζει που πλήττω απίστευτα με "Το Νησί";

(Κωνσταντίνα Τ.)