28/10/10

τικτ-τακτ-τικτ-τακτ

Ω, τι ά-τακτ-οι άνθρωποι!


(Μ.Στ.)