18/10/10

βροχή και πάλι...

κάποιον έφτυναν και νόμιζε πως βρέχει!
(Σ.Γ.)