18/10/10

κομψή αντίσταση

1 Μούτζα. 2 Μούτζες,  3 Μούτζες, 4 Μούτζες, 10 λέξεις

(Δέσποινα Μαλέ)