23/10/10

τότε στο SEVEN (part2)

Δεύτερο μέρος της κουβέντας  με τη 
Χριστίνα Λαμπίρη (2002-2003)

 (Μ.Αντ.)