11/11/10

αφού ρωτάνε, απαντώ... Νο.1

Μέρος Α'
(Μ.Αντ.)