6/11/10

μεγάλη πείνα

Των φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν, δεν πεινούσαν!

(Evie Kaltsa)