19/11/10

Ο Πέτρος, ο Γρηγόρης και οι Αντώνηδες


Τελικά ποιός ΤΗΝ είχε μεγαλύτερη χθες στο "ΒΡΑΔΥ"; 
(Μ.Αντ.)
γελοιογραφία Anthony Kyriazis