7/11/10

αντιτρομοκρατικά

Εξουδετερώνεται αυτην τη στιγμή παγιδευμένη εκρηκτικά κοινωνία με ελεγχόμενες εκλογές