9/11/10

σε ξένα αμπέλια

Πολιτικοί και δημοσιογράφοι ζουν σε άλλο κόσμο διοικώντας τον δικό μας.

(Γιώργος Ξένος)