5/11/10

φονικά

Αν ξανακούσω πολιτική διαφήμιση, θα κάνω φόνο!

(Μ.Στ)