17/11/10

βαρεμάρα

Εϊ, παιδιά!!! Βαρέθηκα να βαριέμαι!

(Νίκη)