17/11/10

ρέστα έχει;

Εδώ Πολυτεχνείο, εκεί Πολυτεχνείο, που είναι τα λεφτά; οεοο!

(Θανάσης)