3/12/10

από Δεκέμβρη καλοκαίρι

Ελληνική Καλοκαιρία: άλλη μία απόδειξη οτι είμαστε εκτός Ευρωπαϊκής ζώνης.

(xoxlidaki)