12/12/10

Σωστή απορία

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Γιατί αργώ;

(Ν.Τ.)