18/12/10

Απορία

Πως μπορώ να κάνω Χριστούγεννα φέτος εγώ...

(Δημήτρης Κωνσταντάρας)