4/12/10

με το δίκιο σου!

Μου την δίνει να ανακατεύονται στην ζωή μου ΑΣΧΕΤΟΙ!!!

(Μαρίνα Ζ.)