14/12/10

την έχουμε Patty-σει!

H Patty στη χώρα της αpattys

(George Paschalidis)