30/4/12

Να τ' αφήσω;


Είναι βαριά, βαριά η ψήφος μας ετούτη τη φορά!

(Μιλένα)