30/4/12

Κα(υ)μένη γήΗ δίψα του Καμμένου θυμίζει τη πασοκο-δίψα το 1981!

(ΤΒ)