2/5/12

Αποκλείεται!

 
Όχι εσύ.Όχι πάλι.Όχι.
 
(Σωκράτης)