2/5/12

προτάσεις


Η λογική μου λεεί Βενιζέλο το συναίσθημα κανένα!

(Γιώργος)