2/5/12

σπίτι τους-σπιτάκι τους


Όλοι στις κάλπες να πάνε σπίτια τους. Οχι αποχή-λευκό.

(Μιχάλης)