2/5/12

λες;


Να ονομάσω το σπίτι μου μονή, να γλυτώσω φόρους;

(Κανένας)