26/10/10

ουστ!

Ρε Άντε στα τσακίδια μπΆζα διακαναλικά!!.

(Margarita Maron)