26/10/10

α, ρε Νοστράδαμε!

Καλέ χθες βράδυ νόμισα πως ήρθε η συντέλεια του κόσμου!

(Μ.Στ.)