3/11/10

άλλα γενικώς

Άλλα θέλω, άλλα κάνω και άλλα εννοώ...

(ΧΑΡΑ)