4/11/10

αααχ, αυτή η Θεσσαλονίκη!!!!

Είμαι από τη Σαλονίκη και με αρέσει

(Matty)
(foto από το θεϊκό http://www.thessaloniki360.com)
Ε-ΠΙ-ΣΚΕ-ΦΘΕΙ-ΤΕ   ΤΟ!!!
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ!