7/11/10

Όρτσαααα!

Μαυρογιαλούρε ζείς! Εσύ μας οδηγείς!!!

(Ιωάννα Λιόγα)