7/11/10

Λεξούλες2

ΨΗΦΟΦΟΡΟΣ:
για κάθε ΨΗΦΟ θα σας βάζω ένα ΦΟΡΟ!!!
Κυβέρνηση...

(Αργυρώ Π.)