21/11/10

όχι άλλο!

Εγκλωβισμένη στα συναισθήματά μου.Όχι,δεν το αντέχω.

(Γιώτα Θεοδωρίδου)