22/11/10

μπέστε σκύλοι...

Σε αυτη τη χώρα όλοι εχουν άσυλο