5/11/10

θέλω, δεν θέλω

Όταν θέλεις, ψάχνεις τρόπους...
Όταν δεν θέλεις, ψάχνεις αιτίες...

(Γιώργος Ξένος)