3/5/12

χαρακτηρισμοί!


ΒΛΑΧΑΡΑ!
ΒΛΑΧΑΡΑ!
ΒΛΑΧΑΡΑ!
Πόσες λέξεις μου απομένουν!
Τρείς!
ΒΛΑΧΑΡΑ!
ΒΛΑΧΑΡΑ!

(Αναστασία)