29/11/10

Καλή σκέψη

Μήπως το έχω εγω το πρόβλημα τελικά..?

(Nina Stef)