11/11/10

μοναχικές πτήσεις

Με τον καιρό να 'ναι κόντρα, έχει τιμή σαν πετάς...


(Eutuxia)