23/11/10

επαναστατικά

Είμαστε δυοοοο...είμαστε τρειιιιις... ο μπαμπάς μου κι ΕΓΩΩΩΩ!!!

(Γιώργος Ξένος)