9/11/10

προσ-βολές

Λαός είσαι και φαίνεσαι

(Γιώργος Πασχαλίδης)