11/11/10

Δημοκρα(σ)ίες

H Δημοκρατία μας δεν Δημοκρατείται απλώς Γελοιοποιείται...

(Lambros Pippis)