12/11/10

φάτε τη σκόνη μου!

: Όταν βρέχει αφρικανική σκόνη .το αυτοκίνητό μου φαίνεται καθαρότερο,