21/12/10

μεγάλη καρδιά

αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά...

(Ballongirl)