5/5/12

κι όμως...κι όμως!


Όσο τους σταυρώνετε, τόσο αυτοί ανασταίνονται! Εφιάλτης!!!!!

(Μαρία Νιώτη)