5/5/12

δυστυχώς-ευτυχώς


δυστυχώς (δεν) επτωχεύσαμεν! 

(Χάρης)