13/1/11

ποιός είναι αυτός οι αψηλός;

Γνώθι σαυτόνανε.Σοφή κουβέντα.

(Margarita Maron)