14/1/11

κΑρμάρα

Έχω το κορμί ενός Θεού. Απλά έτυχε να είναι του Βούδα.

(George Anagnostopoulos)