3/5/12

Διλήματα


Ψήφισε το ΣΚΑΤΟ που βρωμάει λιγότερο...προοπτική ή κατάντια;


(Τάσος)