17/10/10

εγκληματικά λάθη

«Ήμαρτον« σημαίνει αμάρτησα. Μην το χρησιμοποιείτε όταν εννοείτε «έλεος»(Γιώργος Αναγνωστόπουλος)