22/10/10

άχου το....

Tι γίνεται με τις επιδοτήσεις του ΟΑΕΔ για την επιχειρηματικότητα? Οεεεοοο?


(Eirini)