29/10/10

από ψηλά

να με προσέχεις απο κει πάνω.

(Σ.Γ.)